Gebruik van grond

 • Gebruik gemeentegrond (plaatsen steigers, containers, e.d.)

  Wilt u een steiger, container, bouwkeet of iets dergelijks plaatsen? En maakt u daarbij gebruik van de openbare ruimte? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. De openbare ruimte (zoals de weg, een straat of een voetpad) moet namelijk voor iedereen bereikbaar zijn.

 • Onrechtmatig grondgebruik

  In Hardinxveld komt op diverse plaatsen onrechtmatig grondgebruik voor. Dat wil zeggen dat grond die deel uitmaakt van de openbare ruimte onder andere door particulieren, bedrijven of verenigingen zonder toestemming in gebruik is genomen. Dit leidt tot rechtsongelijkheid.

 • Bouwgrond

  Bouwkavels zijn percelen grond waarop u een woning kunt laten bouwen. Binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam is er een verschil tussen bouwkavels voor particuliere woningbouw en bouwkavels voor projectontwikkelaars.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.