Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

Gegevens over de ligging van kabels en leidingen in openbaar gebied

Gegevens over de ligging van kabels en leidingen in openbaar gebied moet u opvragen bij het KLIC (Kabel en Leiding Informatie Centrum), telefoonnummer: 0188-1832200. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar website van het Kasdaster.

Gang van zaken

Melding

U doet uw melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

 • een omschrijving van de werkzaamheden
 • een planning van alle werkzaamheden
 • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
 • het soort aan te leggen kabel of leiding
 • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
 • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

 • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject? Vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
 • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.
 • Plaatst u kabels of leidingen boven de grond? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.
Kabels- en leidingenvergunning ('Ingravingsvergunning') aanvragen

U heeft een vergunning nodig voor het leggen of verwijderen van kabels en leidingen in openbare grond. Voor deze vergunningaanvraag moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Aanvragen minstens acht weken vóór de datum waarop u met de werkzaamheden wilt beginnen.

De aanvraag kan worden gedaan door:

 • het bedrijf dat eigenaar is van de te leggen of verwijderen kabels en leidingen,
 • of door een eventuele aannemer die de werkzaamheden uitvoert.

Het gebied waarvoor u een vergunning aanvraagt mag maximaal 1000 meter lang en maximaal 500 meter breed zijn. Eventuele vergunningaanvragen voor verkeersmaatregelen die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld wegafsluitingen) moet u apart indienen.

 Zorgt u er daarom voor dat u, om de aanvraag vlot te laten verlopen, onder meer het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint:

 • uw eHerkenning-inloggegevens
 • bedrijfsgegevens (adres, telefoon, e-mail, inschrijfnummer Kamer van Koophandel)
 • contactpersoon van uw bedrijf (naam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres)
 • (bij ander post- en factuuradres ) gegevens post- en factuuradres van bedrijf
 • (aannemer die werkt voor nutsbedrijf) gegevens nutsbedrijf (naam en contactgegevens, alsmede naam, telefoon en e-mailadres contactpersoon)
 • (aannemer die werkt nutsbedrijf) document waaruit blijkt dat het nutsbedrijf u machtigt om deze aanvraag te doen
 • (als u de werkzaamheden laat uitvoeren door aannemer) gegevens aannemer (naam, adres, telefoon en e-mailadres, alsmede naam, mobiele telefoon en e-mailadres contactpersoon van aannemer)
 • start- en einddatum van de werkzaamheden (minstens acht weken na de aanvraagdatum)
 • lengte en breedte van de sleuf die gegraven moet worden voor de kabels en leidingen
 • in pdf-formaat: een uitvoeringsplan met locatietekening, opgave van eventuele verkeersmaatregelen, en aanduiding van waar en wat voor kasten u wilt plaatsen.

Kosten

De kosten bedragen € 212,30

Online aanvragen

Online kabels- en leidingenvergunningen aanvragen