Onrechtmatig grondgebruik

In Hardinxveld komt op diverse plaatsen onrechtmatig grondgebruik voor. Dat wil zeggen dat grond die deel uitmaakt van de openbare ruimte onder andere door particulieren, bedrijven of verenigingen zonder toestemming in gebruik is genomen. Dit leidt tot rechtsongelijkheid.

Bij onrechtmatig grondgebruik gaat het meestal om een uitbreiding van een tuin bij een woning, zoals verlenging van de achtertuin en vergroting aan de zijgevel. Deze openbare stroken groen die grenzen aan een tuin, huis of grond wordt ook wel snippergroen genoemd. Eigenaar van deze groenstroken is de gemeente.

Brief van de gemeente

Bewoners die onrechtmatig gebruik maken van gemeentegrond ontvangen een brief van de gemeente. Afhankelijk van de situatie:

  • moet u de gemeentegrond in oorspronkelijke staat herstellen
  • kunt u de grond kopen
  • kunt u de grond huren

In de brief staat wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.

Voorwaarden voor kopen of huren

Het kopen of huren van snippergroen is niet mogelijk indien deze vallen onder het openbaar groen ten behoeve van:

  • Natuur
  • Verkeersgeleiding
  • Beeldkwaliteit
  • Aankleding openbare ruimte
  • Verblijfsgroen (recreatie, spelen, fietsen, wandelen)  

ls u gemeentegrond wilt kopen of huren, moet deze aan verschillende voorwaarden voldoen.

Zie de Beleidsnota Snippergroen en reststroken (pdf, 463 kB).

Aanvraagformulier

Indien u in aanmerking wilt komen voor het kopen of huren van snippergroen, dient u hiervoor het aanvraagformulier onrechtmatig grondgebruik in te dienen. Bij de aanvraag dient u ook een duidelijke situatietekening te voegen waarop de afmetingen aangegeven staan van het door u gewenste perceelgedeelte. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en zullen wij beoordelen of het mogelijk is om snippergroen te kopen of te huren.