Principeverzoek voor bouwwerken of perceelgebruik indienen

Als u de haalbaarheid wilt onderzoeken van bouw- of bedrijfsplannen die u heeft (bijvoorbeeld voor bouwwerken of voor wijziging van gebruik van een perceel), dan kunt u een principeverzoek indienen bij de gemeente.

Werkwijze

In het formulier leest u meer over de procedure, de kosten, en over welke bijlagen bij het verzoek moeten worden gevoegd.

Twijfelt u over uw plan of heeft u vragen, dan adviseren wij u om kosteloos een verkennend gesprek aan te vragen, voordat u definitief een principeverzoek indient.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente, telefoon 14 0184.