Principeverzoek voor bouwwerken of perceelgebruik indienen

Als u de haalbaarheid wilt onderzoeken van bouw- of bedrijfsplannen die u heeft (bijvoorbeeld voor bouwwerken of voor wijziging van gebruik van een perceel), dan kunt u een principeverzoek indienen bij de gemeente.

Werkwijze

In het formulier leest u meer over de procedure, de kosten, en over welke bijlagen bij het verzoek moeten worden gevoegd. Daarnaast is er ook informatie beschikbaar over het indienen van een principeverzoek in het kader van een veegplan (pdf, 262 kB).

Twijfelt u over uw plan of heeft u vragen, dan adviseren wij u om kosteloos een verkennend gesprek aan te vragen, voordat u definitief een principeverzoek indient.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente, telefoon 14 0184.