Stappenplan vergunningscheck

Heeft u wel of geen omgevingsvergunning nodig? Als u een aan- of uitbouw wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst dit stappenplan. Hierna kunt u op een eenvoudige manier de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen. Hieronder leest u meer over het stappenplan, de vergunningscheck en de aanvraag. Ook kunt u de folder over aan- en uitbouwen raadplegen.

Uitleg stappenplan

Stap 1: Voorbereiding op de vergunningscheck

Voordat u een vergunningscheck doet via het omgevingsloket online, controleert u eerst:

  • of uw woning een monument is en of uw woning in een beschermd stadsgezicht (a) ligt
  • het bestemmingsplan (b) voor de regels van de ruimtelijke ordening in uw wijk
  • of u een kapvergunning (c) nodig heeft.

Als u deze informatie heeft gecontroleerd, kunt u de vragen in het omgevingsloket online direct beantwoorden.

1. Monumentenlijst en Beschermd stadsgezicht

Controleer of uw woning op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst is opgenomen. Controleer ook of uw woning binnen het beschermd stadsgezicht ligt. De rode lijn vormt de grens van het beschermde stadsgezicht in de binnenstad. De groene lijn is de grens van het beschermde stadsgezicht van de 19e eeuwse schil.

2. Bestemmingsplan

Controleer het bestemmingsplan voor de regels van de ruimtelijke ordening in uw wijk.

3. Kapvergunning

Controleer of u voor het kappen van een boom een kapvergunning nodig heeft. Als uw boom voorkomt op de bomenlijst heeft u altijd een kapvergunning nodig. De kapvergunning vraagt u tegelijkertijd aan via het omgevingsloket online.

Heeft u vragen?

Belt u dan gerust met het Klantcontactcentrum. Ons telefoonnummer is 14 0184.

Stap 2: Doe de vergunningscheck

Met de bij stap 1 verkregen informatie kunt u een vergunningscheck doen via het omgevingsloket online. U kunt ook de vragenlijst (beslisboom) in de folder doorlopen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. Na uitvoering van de vergunningscheck kunt u direct online een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u vragen? Belt u dan gerust met ons klantcontactcentrum. Ons telefoonnummer is 14 0184.

Stap 3: Procedure bij uitkomst wel of geen vergunning

Na de vergunningscheck in het omgevingsloket online, weet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.

1. Geen vergunning nodig, maar wel rekening houden met welstandseisen

Als blijkt dat u geen vergunning nodig hebt, moet u er wel rekening mee houden dat er een zogenaamde excessenregeling bestaat. Deze houdt in dat u bij materiaal en kleurgebruik rekening moet houden met de kleuren en materialen in uw omgeving. Als uw keuze hierin enorm afwijkt, kan de gemeente u dwingen om uw bouwwerk aan te passen aan de omgeving. Vervelend, omdat de gemeente een welstandsexces pas kan bepalen als het bouwwerk er al staat. Omdat u bij vergunningvrij bouwen niet hoeft te voldoen aan de sneltoetscriteria, kunt u bij twijfel over materiaal- en kleurgebruik deze toch raadplegen. Ze geven in een goed inzicht om de welstandexcessen te voorkomen. De technische eisen die gelden voor bouwwerken zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Als u aan alle regels en voorschriften voldoet, kunt u uw aan- en/of uitbouw plaatsen. De uitkomst van de vergunningscheck kunt u printen als bewijs. U hoeft geen melding te maken van uw werkzaamheden. Leest u de informatie op deze pagina wel door voordat u begint met de werkzaamheden.

2. Wel een vergunning nodig

U kunt met de bij stap 1 verkregen informatie de vergunningscheck doen via het omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, neemt u dan contact op met uw aannemer of een persoonlijk adviseur. Als u vragen heeft bekijkt u dan de aanvraagprocedure of belt u gerust met ons klantcontactcentrum. Ons telefoonnummer is 14 0184.
Tot slot Voor u begint met uw werkzaamheden zijn er nog een aantal zaken die u moet weten:

  • Bedenk of u voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruik moet maken van de stoep, openbare weg of gemeentelijke groenstrook. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwsteiger, kraan of afvalcontainer heeft u een vergunning Gebruik Openbare Ruimte nodig.
  • Woont u in de binnenstad, controleert u dan of u een ontheffing nodig heeft om te kunnen parkeren.
  • Het verbouwen van uw woning kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Hierdoor kan de belastingaanslag voor het nieuwe belastingjaar wijzigen. Houdt u ook daar rekening mee.
Stap 4: Tips

Informeer uw buren

Buren hebben rechten en plichten. Deze vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Bespreek uw bouwplannen dan ook met uw buren. Zo voorkomt u dat u onnodig hinder van elkaar ondervindt.

Conflict?

Heeft u een conflict met uw buren over een bouwplan of bouwwerkzaamheden? Neem voor gratis advies contact op met het Juridisch Loket.

Welstandsnota inzien

De Welstandsnota kunt u inzien via:

  • Welstandsnota,
  • bijlage Welstandsnota, hierin vindt u de beschrijvingen per wijk,
  • via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierin zoekt u makkelijk op adres en vindt u ook bestemmingsplannen.