Geboorteaangifte

Is uw kind in Hardinxveld-Giessendam geboren? Dan doet u geboorteaangifte aan de balie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in, in de basisregistratie personen (BRP).

Afhandeling

Wij maken direct de geboorteakte op.

Direct Regelen

Voor aangifte gaat u naar de gemeente waarin uw kind geboren is. Neem van beide ouders een geldig identiteitsbewijs mee.

Direct afspraak maken voor geboorte aangifte

 

Verplichte aangifte binnen 3 dagen

U doet persoonlijk aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. U mag ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte doet. U kunt met of zonder afspraak terecht.

Schema geboorteaangifte doen
Uw kind is geboren op U doet de aangifte uiterlijk op
Zondag Woensdag
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag

 

Eindigt de laatste dag in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn verlengd met 1 dag.

Algemene erkende feestdagen zijn: 

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag
 • 2e paas- en pinksterdag
 • Koningsdag (27 april)
 • Bevrijdingsdag (5 mei)
 • Hemelvaartsdag
 • 1e en 2e kerstdag

Doet u later aangifte?

Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Wie doet aangifte

De vader is verplicht aangifte te doen. Is er geen vader of de vader is verhinderd? Dan mag u aangifte doen als:

 • u de moeder van het kind bent
 • u bij de geboorte aanwezig was
 • het kind in uw woning is geboren
 • u het hoofd of een gemachtigde bent van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren
Meebrengen bij geboorteaangifte
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • trouwboekje of afschrift van de erkenningsakte

Verder bij een kind geboren binnen een huwelijk/registratie partnerschap tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor:

 • donorverklaring van Stichting Donorgegevens

Voor het opmaken van de geboorteakte hebben wij de geboortedatum en -tijd van uw kind nodig.

Moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner

Wij nemen moeder als enige ouder op in de geboorteakte als:

 • moeder niet getrouwd of geregistreerd partner is en
 • het kind niet vóór de geboorte erkend is

Meer informatie

Achternaam kind

Voor uw 1ste kind mag u de achternaam van moeder of vader kiezen. De gekozen achternaam voor uw 1ste  kind geldt daarna voor alle volgende kinderen. Hiermee houdt u eenheid van de familienaam binnen uw gezin. De keuze maakt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. U komt samen met moeder naar de balie van de gemeente om de door u gekozen naam vast te leggen.

Meer informatie over het kiezen van de naam

Kind in het buitenland geboren

Wanneer uw kind in het buitenland geboren is en in Nederland komt wonen, doet u aangifte van eerste inschrijving. Deze inschrijving doet u in de woonplaats van uw kind.

Registratie levenloos geboren kind

Mogelijk kunt u als ouders uw doodgeboren kindje registreren in de overheidsadministratie. Voor registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) werkt de overheid aan een nieuwe wetgeving. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe wetgeving klaar is.