Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven (Officieel heet dit 'verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens'). Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten.

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren. Wel kan zij gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Dit alleen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taak. Als u dat niet wilt, kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen.

Wie krijgt uw gegevens niet?

Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:

  • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Wie krijgt uw gegevens wel?

Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun taken. De gemeente is verplicht uw gegevens aan hen te verstrekken.

Denk hierbij aan:

  • Belastingdienst
  • Justitie
  • Pensioenfondsen
  • Sociale Verzekeringsbank
  • instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
Schriftelijk aanvragen of afmelden

Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens schriftelijk aan bij de gemeente. Bij uw aanvraag moet u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meesturen.

Ook als u de geheimhouding van uw persoonsgegevens wilt stopzetten geeft u dat schriftelijk door. Stuur dan ook weer een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wilt u een overzicht van de instellingen waar de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens aan heeft gegeven? Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Aan de balie aanvragen of afmelden

Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u persoonlijk aan de balie aanvragen of afmelden. Vergeet uw geldig identiteitsbewijs niet! 

Maak een afspraak

Verhuizen naar een andere gemeente

Hebt u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

Vorige woonplaats

Als u wilt dat uw vorige woonplaats uw gegevens ook geheim houdt, vraagt u ook daar geheimhouding aan. Dit gaat niet automatisch wanneer u naar een andere gemeente verhuist.

Wetgeving

Hieronder vindt u meer informatie: