Stimuleringslening voor funderingsherstel aanvragen

Als u uw woning op wilt vijzelen om wateroverlast te voorkomen, dan kunt u bij de gemeente een 'stimuleringslening funderingsherstel' aanvragen.

Werkwijze

  • Print het formulier uit
  • Vul het formulier in
  • Onderteken het formulier
  • Stuur of breng het ingevulde en ondertekende formulier en de gevraagde bijlagen naar de gemeente

Aanvraagformulier

In het Aanvraagformulier stimuleringslening voor opvijzelen woning (pdf, 61 kB) leest u meer over de procedure en over welke bijlagen bij de aanvraag moeten worden gevoegd.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een stimuleringslening vindt u in de Verordening Stimuleringsregeling Funderingsherstel.

SVn

SVn is de stichting waar de hypothecaire lening financieel geregeld wordt.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente, telefoon 14 0184.