Aardgasvrij: wanneer is uw woning aan de beurt?

In 2050 moeten we gestopt zijn met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van water en woningen.

We informeerden u eerder over de beschikbare alternatieven en hoe we de weg naar aardgasvrij willen bewandelen. Maar wanneer is het logisch dat uw woning de overstap maakt? Is dat al dichtbij of is het beter nog even af te wachten?

Om met dat laatste te beginnen: het staat u altijd vrij om de keuze te maken uw woning al aardgasvrij te maken. Soms ontstaat daar vanzelf een logisch moment voor. Bijvoorbeeld bij een grondige verbouwing of aanpassing aan de woning. In een volgend artikel leggen we u graag uit wat u zelf (vast) kunt doen.

Maar nu eerst over de fasering naar aardgasvrij: van nu tot 2050, zoals die voorgesteld is in samenwerking met de specialisten die betrokken zijn bij het opstellen van de Transitie Visie Warmte Hardinxveld-Giessendam.

In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn woningen in een vliegende vaart aangesloten op het aardgasnetwerk. Dat was ook niet zo ingewikkeld omdat voor elke woning dezelfde oplossing beschikbaar moest komen: aardgas. Nu we daar weer van af willen is het lastiger. Er zijn huizen waarbij de omschakeling naar aardgasvrij eenvoudig te maken is. Bijvoorbeeld woningen die goed geïsoleerd zijn en toe zijn de gasketel te vervangen door bijvoorbeeld een warmtepomp.

Daarnaast hebben we buurten uitgezocht waarvan de experts denken dat ook (kleine) collectieve oplossingen goed haalbaar zouden moeten zijn. Deze buurten noemen we de verkenningsbuurten: hier zouden we graag als eerste in warmtecoalities aan de slag om te kijken of we samen een goed alternatief voor aardgas kunnen vinden waar het grootste deel van de buurt op aangesloten kan worden. In een warmtecoalitie werken bewoners, ondernemers en de woningbouwcorporatie in een buurt (of buurtje) samen.

Verkenningsbuurten (2022-2025)

We zouden met warmtecoalities willen starten in Wielwijk, De Peulen, Boven-Hardinxveld en met de eind-jaren-90/begin-jaren-2000 woningen in Giessendam. In de buurten van De Peulen, Wielwijk en Boven-Hardinxveld liggen kansen om met gelijksoortige woningen met Fien Wonen en woningeigenaren aan de slag te gaan. Zowel De Giessen en de Beneden-Merwede, als de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn lokale warmtebronnen die kansen bieden. In de buurt Giessendam is een deel van de woningen eind jaren 90/begin jaren 2000 gebouwd. Hier is de CV-ketel nu of zeer binnenkort aan vervanging toe. Dat biedt kansen om nu de overstap naar een aardgasvrij alternatief te maken in woningen die al relatief goed geïsoleerd zijn.

De start van deze verkenning zal zijn tussen 2022-2025. Wanneer de alternatieve warmtevoorziening haalbaar en betaalbaar is en voldoende draagvlak heeft, start de uitvoering. Het uitvoeren van de plannen kan meer tijd in beslag nemen: tussen de vijf en tien jaar.

Buurten met natuurlijk tempo (2020-2050)

De buitengebieden van de 4 genoemde buurten hebben een lage bebouwingsdichtheid, met veel vrijstaande huizen of twee-onder-een-kap woningen. Hier zijn individuele oplossingen eerder aan de orde. Woningeigenaren kunnen stap voor stap maatregelen nemen, bijvoorbeeld door eerst te isoleren en een paar jaar later de CV-ketel te vervangen door een warmtepomp. In deze buurten is er voor elk gebouw een logisch moment, bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing. De gemeente wil bewoners hier zo lang mogelijk de tijd voor geven en zo goed mogelijk ondersteunen. 2050 lijkt ver weg, maar in een periode van 30 jaar komt bij veel bewoners maar één keer een echt groot ‘natuurlijk moment’ voor om de woning aardgasvrij of aardgasvrij-klaar te maken. We roepen bewoners daarom op om verhuizingen, verbouwingen en opknapwerkzaamheden (ook binnenshuis) te benutten om de woning (stapsgewijs) aardgasvrij te maken.

Middellange termijn & natuurlijk moment (2025-2035)

In de planning is er speciale aandacht voor de recent- gebouwde woningen in Giessendam en Boven-Hardinxveld (bouwjaar na 2005, grotendeels na 2015). In deze buurten zijn woningen gebouwd in de afgelopen 5 à 10 jaar met een CV-ketel. Een CV-ketel gaat gemiddeld zo’n 15 jaar mee, en zal daarom in deze woningen over 5 tot 15 jaar aan vervanging toe zijn. Daarom zal er vanaf 2025 of later samen met inwoners gekeken worden naar de
alternatieven voor een CV-ketel. Hier kunnen we leren van de eerste warmtecoalities waar de CV-ketel vervangen is en/of de woning geïsoleerd is.

Middellange termijn (2025-2040)

Op middellange termijn (vanaf 2025) zullen de relatief dichtbebouwde gebieden van de vier wijken in Hardinxveld-Giessendam volgen. In deze gebieden zijn de buurten vaak wat minder gelijksoortig of is de warmteoplossing minder duidelijk dan in de verkenningsbuurten. Wel is het hier interessant om collectieve systemen te verkennen, maar zijn er geen directe aanknopingspunten om al op korte termijn te beginnen. Ook hier kunnen we leren van de goede voorbeelden in de eerste warmtecoalities.

Lange termijn (2040-2050)

De gebieden waar veel oude woningen en bedrijven staan, bijvoorbeeld de lintbebouwing langs de Giessen, zijn moeilijker goed te isoleren. Soms beperkt de bouwkundige staat de maatregelen of hebben panden een monumentale status. Dit alles maakt het lastig om te bepalen wat de beste duurzame techniek is. Deze gebieden, verspreid over de gemeente, zijn als laatste aan de beurt (vanaf 2040). We wachten daarom verdere technologische ontwikkelingen af.

Uiterlijk 2050 zullen de laatste buurten van het aardgas gehaald worden. Mogelijk is duurzaam gas (waterstof of biogas) een geschikte oplossing, maar het is nu niet te zeggen of daar op termijn in Nederland voldoende van beschikbaar komt.

Vragen

Stel uw vraag via duurzaam@hardinxveld-giessendam.nl