Geen aardgas meer. Maar wat dan?

Sinds de jaren 60 heeft zowat elk huis in Nederland een aardgasaansluiting, vooral voor koken en verwarming. Een alternatief voor aardgas moet dus wel hetzelfde bieden.

Waar u aardgas voor zowel koken als verwarming gebruikt, kan er in de toekomst voor beide een losse oplossing zijn. Elektrisch koken met inducuctie of een elektrische kookplaat is de meest logische keuze. Hoewel dat het aanleggen van een nieuwe kookvoorziening en de aanschaf van nieuwe pannen vraagt. We zien dat veel mensen al omschakelen naar elektrisch koken, zeker bij woningen met zonnepanelen. Via apparaten in de keukenkast en met elektriciteit is direct warm en kokend water een fluitje van een cent. Die oplossingen zijn dus relatief simpel en vergelijkbaar in de meeste huishoudens.

Maatwerk

Voor warmte voor de woning en grote voorraden warm water voor douchen is maatwerk nodig. Het gaat erom: welke warmtebronnen zijn er beschikbaar? En welke temperatuur heeft de woning nodig om warm gestookt te worden? Een oude woning met relatief slechte of weinig isolatie waar tocht of open ramen voor frisse lucht zorgen, heeft een hogere temperatuur verwarming nodig dan een geïsoleerde nieuwbouwwoning met een uitgekiend ventieatie systeem.

Maar ook de warmtebronnen lopen uiteen. We kennen drie typen oplossingen:

Individuele oplossing

Een warmtebron die per huis wordt geïnstalleerd. Denk aan een warmtepomp, infraroodpanelen of in uitzonderlijke gevallen in het buitengebied mogelijk een pelletkachel. Oplossingen die dus meestal ook weer elektriciteit gebruiken om de juiste temperatuur te verkrijgen.

Collectieve oplossingen

Warmtenetten zijn het meest bekende voorbeeld. Vaak denken we aan grootschalige constructies waar restwarmte van bedrijven bijvoorbeeld via een buizenstelsel over huizen wordt verspreid. Maar het kunnen ook kleinschalige constructies zijn. In Hardinxveld-Giessendam door bijvoorbeeld uit de Giessen gewonnen warmte te gebruiken voor verwarming. Het is dan de kunst het warme water in de zomer op te slaan en in de winter te gebruiken voor verwarming. Ook bij deze oplossingen speelt elektriciteit vaak een rol. Juist daarom is een grootschalig warmtenet met warm water uit bijvoorbeeld aardwarmte wel wenselijk. Want hoe minder elektriciteit nodig is om de juiste temperatuur te bereiken, hoe beter. Al die elektriciteit moet namelijk ook opgewekt en verspreid worden en dat vraagt heel wat van het netwerk.

Duurzaam gas

Voor velen lijkt duurzaam gas de meest logische oplossing. De bestaande gasleiding kan immers gebruikt worden om duurzaam gas, zoals groen waterstof, te transporteren. Alles blijft min of meer zoals het is, alleen vervangen we aardgas door een duurzaam gas. Probleem is dat duurzaam gas geen energiebron maar een energiedrager is. Het produceren van waterstof kost veel energie, is daardoor kostbaar en beperkt beschikbaar. Het kan wel zijn dat groene waterstof onderdeel wordt van de oplossing voor huizen en panden die een hoge temperatuur nodig hebben om de boel te verwarmen. Kortom: een hele puzzel om de beschikbare oplossingen te koppelen aan de vraag vanuit woningen. Volgend keer meer over hoe we die puzzel willen
gaan leggen. Kijk voor meer informatie op Denkmee.drechtstedenenergie.nl onder Aardgasvrij of stel u vraag via duurzaam@hardinxveld-giessendam.nl