Hoe kookt/doucht u over 30 jaar?

Volgens planning zijn we in 2050 af van het gebruik van aardgas in huizen en bedrijven. Maar hoe koken we dan?

En hoe houden we een warme douche? We hebben nog wel even, maar de tijd vliegt. We moeten nu al goed nadenken over een toekomst zonder aardgas. Samen met u. Want uw rol is enorm belangrijk. We gaan samen op zoek naar het beste alternatief. Doet u mee?

Het landelijke besluit is duidelijk: over een kleine 30 jaar leven we, volgens planning, in Nederland zonder aardgas. Einde van onder meer het tijdperk van het gasfornuis en de traditionele verwarmingsketel. U heeft hier vragen over, natuurlijk. Bijvoorbeeld over de kosten, de alternatieven, mogelijke subsidies en over de vraag waarom andere landen wel aardgas blijven leveren. We doen er de komende tijd alles aan uw vragen te beantwoorden. Maar nadenken over oplossingen kunnen we, zoals gezegd, niet alleen. We vragen u nadrukkelijk mee te denken. Want het gaat over uw portemonnee, uw kooktoestel, uw ketel en over uw douche.

Nog geen defienitief beeld

In 2019 startte het eerste onderzoek naar een leven zonder aardgas in de Drechtsteden, waaronder Hardinxveld-Giessendam met zes andere omliggende gemeenten valt. De eerste resultaten van dat onderzoek staan in de  Transitievisie Warmte. Let wel: deze visie geeft nog geen defiinitief beeld van hoe we van het gas afgaan,want dat gaan we juist samen met u schetsen. We onderzochten de mogelijkheid van een warmtenet, ook bekend als stadsverwarming.

Wat is een warmtenet?

Een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. In Nederland zijn momenteel zo’n 400.000 woningen aangesloten op een warmtenet. Waar de aanleg voor een belangrijk deel van de regiogemeenten wél een realistisch scenario is, blijkt een grootschalig warmtenet
in onze gemeente niet realistisch. De aanleg van een grootschalig warmtenet blijkt in onze regio wél, maar in onze gemeente geen haalbare kaart. Een kleinschalige collectieve (elektrische) warmtepompgeldt wel als goed  alternatief voor zo’n grootschalig netwerk en voor aardgas.

Direct invloed

Op woensdag 16 juni jl. organiseerden we een informatiebijeenkomst voor inwoners over een leven zonder aardgas. Het bleek dat er inderdaad veel vragen zijn en veel onzekerheden. En, eerlijk is eerlijk, het is op
veel vlakken nog onduidelijk welke kant het op gaat. Maar dat biedt u de mogelijkheid meer dan ooit direct invloed uit te oefenen op de beslissingen die we de komende jaren moeten gaan nemen.

We houden u op de hoogte

Op deze speciale gemeentepagina in het Kompas houden we u vanaf nu op de hoogte van de stappen die we zetten en de mogelijkheden voor uw invloed daarop. Deze zomer gaan we dieper in op de beschikbare
alternatieven voor warmte en geven we uitleg over de aanpak en de voorwaarden. We gaan het samen doen!

Vragen

Stel uw vraag via duurzaam@hardinxveld-giessendam.nl