Begrippen Omgevingswet

Op deze pagina leggen we uit wat de verschillende begrippen van de Omgevingswet betekenen. Bijvoorbeeld wat is een omgevingsplan of omgevingsvisiel?

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat hoe we de omgeving in de gemeente de komende jaren willen ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan bereikbaarheid, het bouwen van woningen en de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en ideeën kijken we of deze passen bij de omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan omvat alle regels voor de hele gemeente. Hierin ziet u of een gebied bijvoorbeeld een park, een woongebied of een bedrijventerrein is. Het omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen en is een uitwerking van de omgevingsvisie. Het is belangrijk dat nieuwe plannen ook in het omgevingsplan passen. 

Heeft u vragen over de regels die gelden in uw gemeente? Hoe uw nieuwe plan of idee daarin past? Neem gerust contact op met uw gemeente of kijk op het omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl.

Omgevingsprogramma

De gemeente kan omgevingsprogramma’s schrijven voor verschillende thema’s die passen in het omgevingsplan. Daarin staat hoe we het beleid in uw omgeving uitvoeren. Denk hierbij aan:

  • wonen
  • verkeer
  • gezondheid
  • veiligheid
  • de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering
  • veranderingen waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu (energietransitie)

Conceptverzoek/omgevingstafel

Voordat u een aanvraag indient, kun u een conceptverzoek indienen. Zo kunt u laten controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Dit voorkomt onnodige vertraging en kosten. Voor complexe aanvragen is er de ‘omgevingstafel’.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Vaak moet u hiervoor betalen (leges). Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan? Doe dan de vergunningscheck op het omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl.

Het nieuwe omgevingsloket

In het omgevingsloket kunt u zien of:

  • u een melding moet doen als u een nieuw project of idee heeft;
  • er een vergunning nodig is voor uw project én welke dat moet zijn;
  • u de omgeving moet betrekken bij het aanvragen van een vergunning;
  • welke meldingen of aanvragen u heeft gedaan.

U kunt ook direct uw vergunning aanvragen of een melding doen via DigiD of e-Herkenning.