Omgevingswet verandereningen

Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen.

Logo omgevingswet

Bouwen of verbouwen

Als u gaat verbouwen, krijgt u te maken met de omgevingswet. Deze wet zorgt voor meer duidelijkheid over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen of uitbreiden van nieuwe woningen of gebouwen.

Wat betekent de Omgevingswet?

Het is belangrijk dat u fijn kunt leven in uw gemeente. Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen daarom meer ruimte om hun ideeën in te brengen. Vaak is wel toestemming (‘vergunning’) van de gemeente nodig om de ideeën uit te voeren. De gemeente kijkt daarbij of het past in haar toekomstvisie, een fijne leefomgeving, de bereikbaarheid én de gezondheid.

Makkelijker nieuwe ideeën starten

Nu zijn er nog veel aparte wetten en regels voor de omgeving waarin we leven. Deze komen allemaal bij elkaar in de nieuwe Omgevingswet. Hierin brengt de overheid alle regelgeving samen. Zo wordt de komende jaren duidelijk welke nieuwe ideeën wel of niet mogelijk zijn. De gemeente kijkt mee en adviseert over wat waar kan.

Wanneer is de wet voor u belangrijk?

Als u bijvoorbeeld iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of tuin. Het is dan aan u om na te gaan of u daar een vergunning voor nodig heeft. Dat checkt u vanaf 1 januari 2024 op het nieuwe omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl.