Onkruidbeheersing

Gemeenten mogen geen chemische onkruidbestrijding meer gebruiken. Dit heeft positieve gevolgen voor het milieu.

Het zorgt er aan de andere kant ook voor dat er meer onkruid zichtbaar is op openbare plaatsen met als gevolg dat de beheerkosten toe zullen nemen. Om een goede balans te vinden tussen kosten én een beheersbare uitvoering is er met de aannemer een beeldmeetlat afgesproken:

  • Winkelstraat en winkelcentra A-niveau (hoge frequentie en schoonste resultaat, daarmee het duurste  niveau)
  • Woonwijken B-niveau (lagere frequentie maar ook de grootste bewerkbare oppervlakte, goedkoper dan A-niveau)
  • Industriegebieden C-niveau (laagste frequentie dus goedkoper dan B-niveau)

Meer informatie via deze over de niveaus op www.crow.nl

Vegen 

Veegactiviteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de activiteiten rondom het onkruid beheer.  Dat betekent dat de frequenties losgelaten worden en er uitsluitend geveegd wordt op plekken waar dat nodig is. Deze manier heeft een positieve invloed op de kosten van het vegen én Co2 uitstoot. 

Logo Waardlanden