Stookontheffing

Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen en fakkels, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven indien geen afvalstoffen worden verbrand en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

Wanneer en hoe vraag ik ontheffing van het verbod aan?

Voor incidentele gevallen kunt u een ontheffing van het verbod aanvragen. Een ontheffing op het verbod voor het stoken van vuur vraagt u aan bij de gemeente. Aan deze ontheffing zijn wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden, die afhankelijk zijn van de plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur. Wanneer aan u een stookontheffing is verleend dient u voorafgaande aan de verbranding, de plaatselijk politie hiervan telefonisch (0900-8844) op de hoogte te stellen.

Webformulier aanvraag Stookontheffing

Wat vermeld ik in mijn aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het stoken van vuur?

U vermeldt in uw aanvraag de reden waarom u het vuur wilt ontsteken, de plaats, het tijdstip en het soort materiaal dat u wilt verbranden. Na ontvangst van de aanvraag beslist de binnen acht weken op uw aanvraag.

Wat zijn de kosten?

Een ontheffing op het verbod op het stoken van vuur kost € 29,40

Welke wetgeving is van toepassing?