Toezicht en handhaving openbare ruimte

Veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte is voor de gemeente van groot belang. De handhavers van de gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren hiervan.

Handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en worden ingezet bij de handhaving van o.a. de Wegenverkeerswet, Openbare Orde en Veiligheid, Wet Milieubeheer, Drank- en Horecawet, de Visserijwet, Precario en de Algemene Plaatselijke Verordening. Ze houden bijvoorbeeld controles op het foutief parkeren, loslopende en poepende honden, wijkveiligheid, verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval, reclame en uitstallingen. Bij overtredingen zijn zij bevoegd een boete op te leggen.

De boa’s treden niet alleen handhavend op. Op straat zijn ze de oren en ogen van de politie en stellen zich dienstverlenend op en vormen een direct aanspreekpunt voor burgers, winkeliers en horeca-exploitanten. Hierdoor kunnen zij klachten, indien mogelijk, direct verhelpen of doorzetten naar de juiste instantie.