Gladheidbestrijding

Gedurende het winterseizoen strooit de gemeente op een aantal wegen binnen de gemeentegrens zout tegen gladheid. Het winterseizoen loopt van november tot en met maart. Het doel is onveilige verkeerssituaties die bij gladheid op kunnen treden zoveel mogelijk te voorkomen.

Strooiroutes

In het Gladheidsbestrijdingsplan ligt de prioriteit vast die de gemeente tijdens het strooien hanteert. Deze prioriteit is als volgt:

  • doorgaande verbindings- en busroutes;
  • wijkontsluitingswegen;
  • doorgaande fietsroutes.

De officiële strooiroutes voor de 3 strooivoertuigen van de gemeente (die ten opzichte van de strooiroutes in het voorgaande jaar niet zijn gewijzigd) zijn aangegeven op een tekening die u hieronder op deze pagina kunt raadplegen.

Evenals in voorgaande jaren kan bij lang aanhoudende gladheid worden besloten om ook buiten de strooiroutes de gladheid te bestrijden.

Verantwoordelijkheden

Uit het voorgaande is duidelijk dat niet overal gladheidbestrijding door de gemeente plaatsvindt. Woonstraten en voetpaden bijvoorbeeld zijn geen onderdeel van de centrale strooiroutes. Van weggebruikers wordt vanzelfsprekend verwacht, dat zij hun weggedrag aanpassen aan de omstandigheden. Dit houdt in dat weggebruikers onder winterse omstandigheden goed opletten en met voorzichtigheid aan het verkeer deelnemen.

Daarnaast doet de gemeente graag een beroep op haar burgers om zelf 'het eigen stukje' van het voetpad voor de woning bij gladheid schoon te houden. Hierbij kunt u standaard keukenzout gebruiken, zoals u dat in de winkel aanschaft.

Manier van gladheidbestrijding

De gemeente strooit indien mogelijk 'preventief' ('nat'). Het voordeel van “preventief” strooien is, dat bij gladheid eerder kan worden uitgerukt. Hierdoor ligt het zout op de weg, voordat het glad wordt. Als de omstandigheden daarom vragen kan ervoor worden gekozen om 'curatief' ('droog') te strooien.