Aanpak Buitendams

Het wegdek van Buitendams is aan een opknapbeurt toe. De gemeente is van plan om Buitendams op te knappen door het wegdek te vernieuwen. De verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren hierdoor.

Waarom het project

Momenteel is het wegdek van Buitendams een lappendeken van verschillende materialen. Er wordt vaak hard gereden en het is onoverzichtelijk waar parkeerplaatsen zijn en inritten. Buitendams krijgt door de werkzaamheden een betere uitstraling. Ook wordt onderzocht of er bijvoorbeeld meer groen kan worden aangebracht en er wordt glasvezel aangelegd. Met Stedin wordt overleg gevoerd om helder te krijgen of de nutsvoorzieningen (gas en elektra) worden vernieuwd en/of uitgebreid. 

Randvoorwaarden aanpak Buitendams

  • Inrichten volgens de regels  Duurzaam Veilig (met straatstenen);
  • Twee richtingen verkeer blijft bestaan
  • Alle verkeer is toegestaan (vrachtverkeer wel ontmoedigen)
  • Fietsroute behouden maar niet als zodanig aanleggen
  • Parkeren situeren
  • Inrichten volgens eisen hulpdiensten
  • Bestaande bomen behouden mits van goede kwaliteit
  • Openbare verlichting in huidige vorm handhaven
  • Inzamellocaties afval optimaliseren

Communicatie / inloopbijeenkomst

Er is op donderdag 30 november 2023 een inloopmiddag en-avond gehouden. Wethouder Meerkerk trapte het participatieproces af. Quote wethouder "Ik ben blij met de hoge opkomst en ik hoop met elkaar tot een mooi eindresultaat te komen!"
Naast de presentatie over de aanpak zijn de aanwezige bewoners aan het werk gegaan. De bedoeling was om zoveel als mogelijk ideeën en input op te halen voor het opstellen van het eerste ontwerp.  Uw ideeën en suggesties zijn belangrijk voor ons. De flinke opkomst heeft veel informatie opgeleverd. Een aantal bewoners heeft zich opgegeven voor de klankbordgroep. 

Klankbordgroep Buitendams

Het ontwerp voor Buitendams wordt uitgewerkt in samenspraak met de Klankbordgroep Buitendams. Deze klankbordgroep is ingesteld om het ontwerp van Buitendams te bespreken en hierop input te leveren. Deze klankbordgroep is samengesteld op basis van een goede verdeling over heel Buitendams en de deelnemers fungeren als aanspreekpunt en zijn vertegenwoordigers voor de straat. Zij krijgen de gelegenheid om directe feedback te geven en ideeën te delen over de inrichting van de straat.

Mocht u zelf graag ideeën willen delen of feeback willen geven neemt u dan contact op met één van de leden van de klankbordgroep:

Janneke Versteeg-de Krijger, nummer 14
Stephan van Iperen, nummer 19
Dick de Jong , nummer 51
Hans de Wit, nummer 89
Monique Huisman, nummer 103
Sandra Versteeg , nummer 153
Chris Hansum, nummer 192

Nick van Veen, nummer 183
Sandra Nederlof, nummer 233
Marjolijn Striegel, nummer 317
Albert Nederveen, nummer 339
Arie de Groot, nummer 414
Paul van der Veen, nummer 427
Bas de Jong, nummer 482
Marne Houweling, nummer 473B

Marina Vliegenthart, nummer 487
Anne de Wit, nummer 464A

Op 25 januari is de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Een verslag van de bijeenkomst vindt u op deze website.

Op 14 maart was de 2e bijeenkomst met de klankbordgroep. Een verslag en presentatie van deze bijeekomst vindt u op deze website.

Vervolg

In mei 2024 vindt er weer een bewonersbijeenkomst plaats om het definitieve ontwerp te bespreken. Naar verwachting vindt de start van de uitvoering eind 2024/begin 2025 plaats. 
 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen van het project Buitendams? Neem dan contact op met de projectleider Sjak Franken via buitendams@hardinxveld-giessendam.nl en/ of telefoonnummer 06-42102012.