Werkzaamheden en planning aanpak Buitendams

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden er zijn vanaf 18 juni 2024.

Start technische uitwerking

Maken bestek en tekeningen, aannemers uitnodigen voor inschrijving.

Nutsbedrijven

  • Oasen vervangt een klein gedeelte van de hoofdwaterleiding;
  • Aanleg glasvezel;
  • Stedin vervangt een middenspanning (een kabel).

Onderzoek stikstofneerslag

De stikstofberekening is uitgevoerd. Daar komt een hoeveelheid uit die het uitvoeren van een ecologische voortoets mogelijk maakt. In deze voortoets wordt door ecologen onderzocht of de toename van de stikstofneerslag tot aanzienlijke negatieve gevolgen leidt voor de natuur. Als dit niet het geval is, is er geen vergunningplicht in het kader van de nieuwe Omgevingswet en kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

Onderzoek geluidbelasting op gevels

In de nieuwe Omgevingswet is ook de geluidbelasting op de gevels bij 30 km/uur gebieden een item. Deze mag niet hoger zijn dan 53 dB. Of dit bij de nieuwe inrichting ook daadwerkelijk het geval is moet nader onderzocht.  

Planning

  • Onderzoek geluid, afronding 3e kwartaal 2024;
  • Stedin vervangt middenspanning, 4e kwartaal, 2024 (Oasen sluit hierbij aan);
  • Afronding Ecologische voortoets: 4e kwartaal, 2024;
  • Bestek project t/m contract aannemer: 1e kwartaal, 2025;
  • Start werk aanpak Buitendams, 2e kwartaal, 2025 (glasvezel loopt hierin mee);

Voorbehoud: resultaat onderzoeken moeten binnen de norm liggen.

Binnenkort: onderzoek ligging kabels en leidingen, met een sleufloze techniek.