Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie aanvragen

Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de gemeente rechtmatig veroorzaakt. Bijvoorbeeld door werk aan de weg dat lang duurt of door bouwplannen. U kunt dan mogelijk een vergoeding krijgen. Deze vergoeding noemen we nadeelcompensatie.

Voor wie is het

Voor burgers en bedrijven die vinden dat zij schade hebben door rechtmatige handelingen of besluiten van de gemeente en daarvoor een financiële vergoeding willen hebben.

Voorwaarden

U hebt recht op nadeelcompensatie als alle situaties hieronder gelden:

  • De schade valt buiten het normaal maatschappelijk risico (eigen risico) of ondernemersrisico. 
  • De schade raakt u zwaarder vergeleken met andere burgers of bedrijven.

De schade moet:

  • of het directe gevolg zijn van het besluit of de maatregel. Bijvoorbeeld de bouw van een woning.
  • of het gevolg zijn van de uitvoering van de activiteit. Bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting van een weg.
  • of het gevolg zijn van de activiteit, wat pas later te zien is. Bijvoorbeeld schade door het oppompen van grondwater kan pas jaren later te zien zijn.

Wanneer hebt u geen recht op de nadeelcompensatie?

Als u het risico van het ontstaan van de schade hebt aanvaard.
Als u vindt dat u schade hebt door onrechtmatige handelingen of besluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente slecht wegdek niet repareert, waardoor er gevaar kan ontstaan voor het verkeer. U meldt deze schade bij de afdeling Schade en Verzekeringsschade.

Kosten

In 2024 betaalt u voor de behandeling van uw aanvraag € 300.
De gemeente betaalt dit bedrag terug als u de vergoeding helemaal of voor een deel krijgt.

Hoe lang duurt het

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 6 tot 12 maanden.

Aanvragen nadeelcompensatie

U kunt een mail sturen naar onderstaand mailadres.
Info@hardinxveld-Giessendam.nl

Of U stuurt de brief naar:

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam