Omgevingsvisie

Omgevingsvisie gemeente Hardinxveld-Giessendam

Hoe ziet onze gemeente er over 10 of 20 jaar uit? Ook de gemeente heeft geen glazen bol dus heel precies weten we het niet. Maar we gaan er wel over nadenken. Vooral om te beschrijven hoe we graag zouden willen dat onze gemeente er tegen die tijd uitziet. Voor zo'n blik in de toekomst gaan we een Omgevingsvisie opstellen.

Daar starten we mee in 2024, en de verwachting is de Omgevingsvisie uiterlijk de eerste helft van 2025 vast te stellen. We nemen er dus best even de tijd voor! Dat is logisch als je weet dat de visie ons grip moet geven op hoe het dorp zich ontwikkelt in de komende decennia. Die tijd is ook nodig om over de visie met inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden in gesprek te gaan.

Op het moment dat een gedetailleerde planning is gemaakt zal deze hier gedeeld worden. Op dit moment zijn we nog volop bezig met de voorbereiding. Houd de website of het Kompas dus in de gaten.