Huisnummer aanvragen

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

Huisnummers

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u voor uw woning, pand of ander object één of meer huisnummers nodig heeft. Heeft u voor uw (ver)bouwplannen een omgevingsvergunning nodig, dan kent de gemeente automatisch de nieuwe huisnummers toe. Heeft u voor uw (ver)bouwplannen geen omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u het huisnummer direct aan via de gemeente.

Wanneer krijg ik een (extra) huisnummer?

Om een huisnummer toe te kunnen kennen, moet er sprake zijn van een functioneel zelfstandig verblijfsobject op basis van landelijk geldende criteria van de wet BAG (basisregistratie adressen en gebouwen).

Een verblijfsobject is binnen één of meer panden gelegen en geschikt voor wonen, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden. Een verblijfsobject is toegankelijk via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Een verblijfsobject kan onderwerp zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en is in functioneel opzicht zelfstandig (bedrijf of woning).

Alleen objecten die voldoen aan deze criteria worden aangemerkt als adresseerbaar objecttype (verblijfsobject, ligplaats en standplaats). Aan objecten die niet voldoen aan de genoemde criteria wordt geen adres toegekend.

Hoe vraagt u een huisnummer aan?

In een brief kunt u om een huisnummer vragen. De volgende punten moeten in uw brief worden aangegeven:

  • waarom u het huisnummer nodig heeft,
  • uw eigen NAW-gegevens,
  • gegevens van de locatie

Bij de aanvraag moet een plattegrond toevoegen waarop de volgende gegevens worden vermeld: locatie hoofdingang, verdeling van de ruimten per verdieping en de entree per ruimte, de gebruiksfuncties (wonen, bedrijf, kantoor, etc) en de gebruiksoppervlak per gevraagd huisnummer.

De brief met bijlagen kunt u digitaal sturen naar info@hardinxveld-giessendam.nl of per post richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 1753370 AD
Hardinxveld-Giessendam

Hoe lang duurt het voordat ik een huisnummer krijg?

Voor het toekennen van een (extra) huisnummer staat geen wettelijke termijn. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag bericht van de gemeente.

Wat kost het aanvragen van (extra) huisnummers?

Er zijn geen kosten voor de aanvraag van een (extra) huisnummer.

Welke wetgeving is van toepassing?