Stuk grond kopen

Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan of u dit stuk grond van de gemeente Hardinxveld-Giessendam mag kopen of huren.

Hiervoor gelden enkele voorwaarden. U dient het formulier ‘aanvraagformulier snippergroen en reststroken ’ in te vullen zodat de gemeente kan beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. U kunt onze afwegingen vinden in de beleidsnota Snippergroen en reststroken op onze website.

Online regelen

U kunt de aanvraag online regelen via het formulier Snippergroen en reststroken grond.

Meesturen bij de aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een situatieschets of -tekening mee. Hierop geeft u duidelijk aan welk stuk grond u wilt kopen.

Kosten

De prijzen zijn afhankelijk van de grootte van het stuk grond en staan genoemd in de beleidsnota snippergroen en restroken. Naast de kosten voor de grond, betaalt u voor koop van de grond ook overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten.

De aanvraag zelf is gratis.

Behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst gaan wij bekijken of u in aanmerking komt om de grond te kopen of huren. Wij nemen binnen 8 weken contact met u op om de voorwaarden te bespreken. Wanneer de gemeente het door u gekozen stuk grond niet verkoopt, krijgt u ook daarvan een brief van ons. In die brief leest u de reden van de afwijzing.