Aanwijzen van monument

Soms kan een woning of bouwwerk een monument worden. U kunt de gemeente vragen uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

U kunt als eigenaar niet aanvragen uw pand als rijksmonument aan te wijzen.

Voorwaarden

Of uw pand een monument kan worden hangt af van de ‘architectonische waarde in historisch verband’. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • Is de bouwstijl van het pand herkenbaar voor een bepaalde periode?
  • Is de bouwstijl bijzonder of zeldzaam?
  • Hebben er beroemde mensen gewoond in het pand?
  • Heeft het pand kenmerken die speciaal zijn voor de regio?
Gang van zaken

U vraagt de gemeente om uw pand als monument aan te wijzen. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • de architect
  • de bouwstijl
  • het bouwjaar
  • archeologische vondsten
  • belangrijke eerdere bewoners
  • belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden