Principeverzoek voor bouwwerken of perceelgebruik indienen

Als u de haalbaarheid wilt onderzoeken van bouw- of bedrijfsplannen die u heeft (bijvoorbeeld voor bouwwerken of voor wijziging van gebruik van een perceel), dan kunt u een principeverzoek indienen bij de gemeente.

Werkwijze

In het formulier leest u meer over de procedure, de kosten, en over welke bijlagen bij het verzoek moeten worden gevoegd.

Twijfelt u over uw plan of heeft u vragen, dan adviseren wij u om kosteloos een verkennend gesprek aan te vragen, voordat u definitief een principeverzoek indient.

Nieuwe werkwijze in voorbereiding op de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierdoor verandert de werkwijze voor het indienen en behandelen van principeverzoeken.
U vult als initiatiefnemer het bovenstaande formulier in. Als het plan niet past in het omgevingsplan wordt uw plan besproken aan de 'intaketafel' en/of 'omgevingstafel'. Op de intaketafel kijkt de gemeente naar de wenselijkheid van het plan. Als het plan wenselijk is, volgt de omgevingstafel. Daar kijken we samen met u verder hoe we het plan mogelijk kunnen maken. 
 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente, telefoon 14 0184.