Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan.

Kosten

€ 16,60

Afhandeling

U krijgt het afschrift of uittreksel (per post) binnen drie werkdagen thuis gestuurd.

Online regelen

Aanvraag afschrift burgerlijke stand

(hiervoor heeft u DigiD nodig)

Aan de balie regelen

Wanneer u een afschrift of uittreksel direct nodig heeft, doet u uw aanvraag aan de balie. Hiervoor komt u persoonlijk langs met uw identiteitsbewijs. Maak hiervoor een afspraak.

Het uittreksel krijgt u na betaling direct mee. Bij online aanvragen sturen wij het uittreksel binnen 3 werkdagen naar u op. Wanneer u het uittreksel niet direct nodig heeft, vraagt u dit eenvoudig online aan.

Akten

Van de volgende akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van uw registratie partnerschap

Verschil tussen een uittreksel en afschrift

 • Uittreksel: beperkte informatie uit de akte.
 • Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'.
 • Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Het uittreksel registratie partnerschap is niet meertalig.
Akte/uittreksel nodig in buitenland

Op internationale bewijzen voor het buitenland heeft u meestal een apostille of legalisatie nodig. Informatie daarover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Apostille

Een apostille regelt u bij de rechtbank van de gemeente waar u het bewijs ophaalt (of de rechtbank waaronder die gemeente valt)

Legalisatie

Een legalisatie regelt u in 3 stappen. De juiste volgorde is:  

 1. de afgevende instantie (bijvoorbeeld de gemeente)
 2. Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
 3. Ambassade van het betreffende land in Nederland

U betaalt het afschrift of uittreksel direct bij de aanvraag via Ideal of creditcard. Is dit voor u niet mogelijk? Machtig dan iemand om het afschrift voor u op te vragen.

Iemand machtigen voor de aanvraag

U mag iemand machtigen om de aanvraag voor u in te leveren.

Hij/zij neemt voor uw aanvraag mee:

 • een volledig ingevulde machtiging (pdf, 121 kB) met datum en uw handtekening
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • de ander (gemachtigde) neemt van zichzelf ook een geldig identiteitsbewijs mee

Ouders mogen voor kinderen tot de 18 jaar de aanvraag zonder machtiging inleveren als zij allemaal op hetzelfde adres wonen.

Geslachtsverandering (transgender)

Een transgender van 16 jaar of ouder mag het geslacht op zijn/haar geboorteakte laten aanpassen. Dit regelt u bij de burgerlijke stand van uw geboorteplaats. U mag ook uw voornaam laten aanpassen. Hiervoor neemt u een verklaring mee van een arts van één van de daarvoor aangewezen medische centra. Deze verklaring is niet ouder dan 6 maanden.

Proces bij de burgerlijke stand (de gemeente)

 • u maakt een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 14 0184
 • u neemt de verklaring van de arts en uw identiteitsbewijs mee
 • de gemeente maakt gratis uw verklaring op om uw geslacht op uw geboorteakte aan te passen
 • u tekent deze verklaring
 • de gemeente maakt een aantekening op uw geboorteakte

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.