Melding voorgenomen huwelijk (in ondertrouw gaan)

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? U kunt persoonlijk langsgaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen. Deze melding maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184, of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl.

Burgerlijk huwelijk

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Kosten

De melding voorgenomen huwelijk is gratis. Wel betaalt u de kosten voor het trouwen of registratie partnerschap en eventueel het (trouw)boekje.

Voorwaarden
 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
Melding voorgenomen huwelijk

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
Wat heeft u nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U heeft eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Afspraak maken

Voor de melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap maakt u een afspraak.

U kunt ons bellen op tel. 14 0184 of mailen via info@hardinxveld-giessendam.nl.

Getuigen

Bij de huwelijksvoltrekking moeten getuigen aanwezig zijn (min. 2 en max. 4). Deze getuigen moeten minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam zijn.

Op het formulier voor de melding van voorgenomen huwelijk vult u de gegevens van uw getuigen in (namen, geboortedatum, adres en BSN). De getuigen hoeven niet bij de ondertrouw aanwezig te zijn.

Naam na trouwen

Als u trouwt verandert uw achternaam niet. U kunt wel kiezen met welke naam u aangeschreven of aangesproken wilt worden. Hiervoor vult u bij de ondertrouw een formulier in.