As verstrooien

Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium. Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

Wilt u de as verstrooien?

Dan mag u dit doen op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien hebt u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente. Belt u hiervoor 14 0184.

Voorwaarden

U mag de as niet verstrooien op:

  • de verharde weg
  • een gemeentelijke begraafplaats
  • crematoriumterrein
  • andere plaatsen waarvoor de gemeente dit verboden heeft

U kunt ontheffing aanvragen om toch op deze plekken de as te verstrooien. Op een gemeentelijke begraafplaats of het terrein van een crematorium is dit nooit toegestaan.