Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen.

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.

Afspraak maken

Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

Gang van zaken

Echtscheiding

U of uw advocaat moet de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

Laat de verklaring van u en uw partner door uw advocaat of notaris inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

Echtscheiding inschrijven

Zodra de uitspraak van de rechter onherroepelijk is (dat wil zeggen dat geen hoger beroep meer mogelijk is), laat uw advocaat uw echtscheiding inschrijven. Uw advocaat stuurt de beschikking (het echtscheidingsvonnis) naar de gemeente waar uw huwelijk werd voltrokken. Dit moet binnen 6 maanden gebeuren.

Let op! Na deze periode kan de echtscheidingsbeschikking niet meer worden ingeschreven en vervalt deze. Uw echtscheiding is pas definitief ná de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Zelf inleveren

U kunt ook zelf alle documenten voor de inschrijving van uw echtscheiding aan de balie van de gemeente inleveren. Als u een bewijs van de inschrijving van uw echtscheiding nodig heeft, kunt u de kosten voor een afschrift alvast aan de balie betalen (alleen met pin). U krijgt het afschrift dan binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.

Huwelijk in buitenland

Als uw huwelijk in het buitenland werd gesloten, wordt uw echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag.

Meenemen

Inschrijven echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente

Bij einde door rechter: zie echtscheiding.

Bij einde door een verklaring:

  • de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen
Echtscheiding in het buitenland

Als u in Nederland bent getrouwd, in het buitenland bent gescheiden en in Dordrecht woont, moet u uw buitenlandse echtscheidingsakte of -beschikking laten verwerken in de basisregistratie personen (BRP). Voor meer informatie hierover kijkt u op onderstaande productpagina "Buitenlandse (bron)documenten".

Informatie over Buitenlandse (bron)documenten