Briefadres aanvragen

Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of dit briefadres verstrekt wordt.

Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen:

  • Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent.
  • Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.

Afspraak maken

Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

 

Voorwaarden

In bijzondere gevallen mag u zich inschrijven op een briefadres:

  • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
  • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
  • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
  • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Aanvragen

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.

Afhandeling

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle benodigde gegevens compleet aangeleverd zijn. Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever, bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het briefadres;
  • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.
Belangrijk!

Voor de aanvrager kan het aanvragen van een briefadres gevolgen hebben.

Aanvrager

Voor de aanvrager kan het gevolgen hebben voor onder andere:

  • een Wmo voorziening; wanneer u een voorziening aanvraagt in de gemeente waarin u woont en briefadres heeft in een andere gemeente kan dit voor u gevolgen hebben. Denk hierbij aan een aanvraag voor onder andere: rolstoel en huishoudelijk ondersteuning.