Inschrijven vanuit het buitenland

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

Graag persoonlijk naar de gemeente komen om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

Afspraak maken

Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

Nieuwkomers van buiten Europa

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

Bij uw eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

Wanneer u als nieuwkomer van buiten Europa komt, moet u aantonen dat u rechtmatig in Nederland mag verblijven. U heeft dan toestemming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te mogen wonen. Dit rechtmatig verblijf toont u aan met:

 • een verblijfsvergunning of
 • een schriftelijke beslissing (beschikking) of
 • een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in uw paspoort
Meenemen bij 1e inschrijving

Bij uw inschrijving neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

Extra documenten

In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving:

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres.

U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

Een bewijs van uitschrijving.

Niet woonachtig in Nederland, wel inschrijven

Woont u niet in Nederland? Maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld omdat u grensarbeider of buitenlandse student bent? Of pensioen uit Nederland ontvangt? Dan bent u een niet-ingezetene.

U schrijft zich dan in bij de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) in één van de volgende gemeenten:

 • Alkmaar, Almelo, Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag, Doetinchem
 • Eindhoven
 • Groningen, Goes
 • Heerlen
 • Leeuwarden, Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo of
 • Zwolle

U moet zich daar persoonlijk melden met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Voor openingstijden en meer informatie kijkt u op de websites van de genoemde gemeenten. Informatie over de registratie van niet-ingezetenen vindt u op de website van de Rijksoverheid.