Lokale visie sociaal domein

Hardinxveld-Giessendam kiest voor een brede benadering van het sociaal domein, dus zowel Jeugd, Wmo als Participatiewet. En daarnaast van het maatschappelijk voorveld en preventie tot en met de inzet van zware specialistische zorg.