Noodnummers

Crisis of nood

Bij een crisis- of noodsituatie, spoedeisende hulp: 112 (Alarmnummer).

Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 - 8844.

Gezondheid

Heeft  u een (dringende) vraag heeft op het gebied van (gezondheids-) zorg , bel dan uw huisarts.

Of buiten kantoortijden:

  • huisartsenpost Gorinchem: 0183 - 64 64 10
  • huisartsenpost Dordrecht 078 - 65 42 600

Jeugdhulp

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden belt u met het Crisis Interventie Team Zuid- Holland Zuid: 0251 - 26 34 59.

Psychische nood

Crisislijn met 24 uurs bereikbaarheidsdienst: 0900 - 8440

Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of bel met het advies- en meldpunt ‘Veilig thuis’ via 0800 20 00 of 0909 63 53 786 (Zorg & Overlast). U wordt doorverbonden met een steunpunt bij u in de buurt en krijgt advies, informatie of direct hulp. De hulp is gratis.

Directe hulp nodig? Bel de politie op 112.

Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige

Jeugdteam Hardinxveld-Giessendam (Onderdeel van Sociaal Team) Hardinxveld-Giessendam tel. 14 0184.

Buiten kantoortijd Crisisinterventieteam Jeugdbescherming West 0251 - 26 34 59.