Jeugd en welzijn

 • Leerlingenvervoer

  Soms kunt u als ouder of verzorger een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer. Neem contact op met de gemeente wanneer u denkt in aanmerking te komen voor deze vergoeding.

 • Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

  Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Op de peuteropvang kan dat. Uw kind kan hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen.

 • Lokale Educatieve Agenda

  Wat gaat het onderwijs de komende 4 jaar doen? De Lokale Educatieve Agenda 2023-2026 laat zien waar de ambities liggen voor het onderwijsbeleid in Hardinxveld-Giessendam.

 • Opgroeien, opvoeden en steun aan gezin

  Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Of bent u op zoek naar informatie of advies? Het is goed te weten, dat u er niet alleen voor staat.

 • Ontmoeten

  Voelt u zich wel eens eenzaam? En zou u graag wat meer mensen willen ontmoeten? Er zijn hiervoor verschillende initiatieven in de gemeente.

 • Dementie

  Hardinxveld-Giessendam is dementievriendelijk. Wij zetten ons actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

 • Maatschappelijke agenda

  De MAG is de afkorting van de Maatschappelijke Agenda. Hierin staan maatschappelijke vraagstukken en trends die op dit moment in Hardinxveld-Giessendam het meeste leven.