Onderwijs

  • Peuteropvang

  • Leerlingenvervoer

    U kunt als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

  • Leerplicht

    Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. Jongeren vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun schoolgang. De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn verantwoordelijk voor preventie, toezicht en handhaving van de leerplicht en kwalificatieplicht.