Leerlingenvervoer

U kunt als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs?

Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus).

Zit uw kind op een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag?

Dan kunt u, onder voorwaarden, vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer krijgen.

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
Aanvragen

Als u al eerder een vergoeding heeft ontvangen, zal de gemeente u een formulier toesturen.

Als u dat voor 30 juni 2019 nog niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184.

Vraagt u voor het eerst een vergoeding aan, dan is het aan te raden om even een afspraak te maken.

U kunt telefonisch een afspraak maken via t. 14 0184. 

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden. Of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hier dan een brief over. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.