Gemeentetoeslag aanvragen

Als één of meer van uw kinderen naar de peuteropvang gaan in Hardinxveld-Giessendam, dan kunt u misschien een toeslag krijgen van de gemeente.

Lees voordat u een aanvraag gaat doen ook de informatie over peuteropvang. Daar kunt u ook lezen of u in aanmerking komt voor een toeslag van de gemeente.

Zorgt u ervoor dat de bijlagen die u toevoegt samen niet groter zijn dan 2,5 MB.

Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, zal de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen. U krijgt daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of u wel of niet recht heeft op een gemeentetoeslag voor peuteropvang.

U kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Ook vervalt, om veiligheidsredenen, de verbinding als u langer dan een kwartier pauzeert bij het invullen van het formulier.

Zorgt u er daarom voor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint:

 • uw DigiD-inloggegevens
 • (als u een partner heeft die ook ouder/verzorger is) naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw partner
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw kind(eren)
 • als digitaal bestand dat u tijdens de aanvraag gaat uploaden: de overeenkomst met de peuteropvangorganisatie, of anders de offerte
 • aantal uren reguliere peuteropvang van uw kind(eren)
 • begindatum en einddatum van de peuteropvang van uw kind(eren)
 • (als u niet in een schuldsaneringstraject zit en u geen gebruik maakt van het VVE-aanbod) uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan
 • (als u niet in een schuldsaneringstraject zit en u geen gebruik maakt van het VVE-aanbod) als digitaal bestand dat u tijdens de aanvraag gaat uploaden: een kopie van uw bankpas die hoort bij het opgegeven bankrekeningnummer
 • (als u en/of uw partner geen zelfstandig ondernemer is/zijn) als digitaal bestand dat u tijdens de aanvraag gaat uploaden: de meest recente Inkomensverklaring (voorheen: IB60-verklaring) van u en (indien van toepassing) uw partner - u vraagt deze aan via de BelastingTelefoon
 • (als u en/of uw partner wel zelfstandig ondernemer is/zijn) als digitaal (géén .txt-, liefst wel als .pdf-)bestand dat u tijdens de aanvraag gaat uploaden: de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de zelfstandig ondernemer(s); en daarnaast, als een van beide partners in loondienst werkt: van hem/haar de meest recente Inkomensverklaring (voorheen: IB60-verklaring) die u aanvraagt via de BelastingTelefoon
 • (als u en/of uw partner wel zelfstandig ondernemer is/zijn) inschrijfnummer(s) van de onderneming(en) van u en (indien van toepassing) uw partner bij de Kamer van Koophandel

U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl.

Online toeslag peuteropvang aanvragen