Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Op de peuteropvang kan dat. Uw kind kan hier op vaste dagen een paar uurtjes komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Peuters worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt.

Peuteropvang

Peuteropvang is bedoeld voor peuters tussen de 2 en 4 jaar. U kunt kiezen uit meerdere aanbieders voor peuteropvang. Op dit moment bieden de volgende aanbieders peuteropvang aan

Kosten Peuteropvang

Afhankelijk van uw situatie kunt u voor de peuteropvang bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen, of wordt een deel van de kosten door de gemeente aan de peuterspeelzaal vergoed (gemeentesubsidie).

Kosten Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE)

Wat u betaalt voor peuteropvang, is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor peuteropvang kinderopvangtoeslag (bij de Belastingdienst) aanvragen, of wordt een deel van de kosten door de gemeente aan de peuterspeelzaal vergoed (gemeentesubsidie).

En als uw kind van het consultatiebureau een indicatie heeft gekregen voor voorschoolse educatie (VE), dan komt uw kind in aanmerking voor gratis extra uren op de peuteropvang. De peuterspeelzaal kan u hier verder over informeren. Het maakt voor het krijgen van VE niet uit of u kinderopvangtoeslag ontvangt of niet.  

Werkt u, studeert u, of volgt u een traject naar werk (en geldt dit ook voor uw toeslagpartner)? Dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor de kosten van peuteropvang van uw kind. De exacte voorwaarden vindt u op www.toeslagen.nl.

Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, wordt een deel van de kosten van de peuteropvang voor u door de gemeente vergoed aan de peuterspeelzaal. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de peuterspeelzaal.

Meer informatie

Kijk op Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Hardinxveld-Giessendam 2023

Financiering Peuteropvang en VE (Voorschoolse Educatie)

In 2021 is door de gemeente Hardinxveld-Giessendam in overleg met de twee aanbieders besloten om de financiering van de peuteropvang en voorschoolse educatie om te zetten in een subsidieregeling. Als eerste stap is in 2022 de financiering van de voorschoolse educatie omgezet in een subsidie per peuter.

Per 2023 is ook de gemeentetoeslag, die de gemeente betaalde aan de individuele ouders, toegevoegd aan de subsidieregeling. De gemeentelijke financiering van voorschoolse educatie en peuteropvang vindt per 2023 volledig via de aanbieders plaats. In geval van gemeentesubsidie wordt de hoogte van het gezinsinkomen bepaald door het inkomen van de alleenstaande ouder of van beide ouders samen.

Dit betreft het inkomen zoals vermeld op de Inkomensverklaring(en), eventueel aangevuld met of gecorrigeerd door de inkomensgegevens op de aanvullende documenten zoals salarisstroken/uitkeringsspecificaties.