Wijziging doorgeven die van belang is voor de gemeentetoeslag

Als u gemeentetoeslag krijgt voor peuteropvang, kan het zijn dat er in uw situatie een wijziging plaatsvindt die van belang is voor de (hoogte van de) toeslag. Bijvoorbeeld: verandering van inkomen, aanmelding van een volgend kind, of stopzetting van de opvang.

Lees voordat u een wijziging doorgeeft ook de informatie over peuteropvang. Een adreswijziging binnen Hardinxveld-Giessendam kunt u doorgeven via het formulier Verhuizing doorgeven, een andere verhuizing kunt u doorgeven aan de gemeente waar u naar toe verhuist.

Zorgt u ervoor dat de bijlage(n) die u toevoegt samen niet groter zijn dan 2,5 MB.

Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, zal de gemeente uw melding verwerken. U krijgt daarna zo snel mogelijk, maar in het uiterste geval binnen acht weken, een reactie op uw wijzigingsmelding.

U kunt het wijzigingsformulier niet tussentijds opslaan. Ook vervalt, om veiligheidsredenen, de verbinding als u langer dan een kwartier pauzeert bij het invullen van het formulier.

Zorgt u er voor dat u, om de wijzigingsmeldinghet volgende gereed heeft vóór u met de berekening begint:

 • uw DigiD-inloggegevens
 • het zaaknummer dat staat vermeld op de correspondentie en/of de beschikking die u eerder van de gemeente heeft ontvangen over uw aanvraag voor gemeentetoeslag peuteropvang
 • het burgerservicenummer van uw kind(eren)
 • (als uw inkomenssituatie wijzigt en u in een andere inkomenscategorie terecht komt) uw oude inkomen
 • (als uw inkomenssituatie wijzigt en u in een andere inkomenscategorie terecht komt) als een digitaal bestand dat u gaat uploaden: bijlage waaruit uw nieuwe inkomen blijkt, inclusief loongegevens van het nieuwe inkomen (inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting of recente loonstrook)
 • (als het aantal uren peuteropvang verandert) opgave van het nieuwe aantal uren
 • (als u een volgend kind aanmeldt voor peuteropvang) naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw nieuw aangemeld kind
 • (als u een volgend kind aanmeldt voor peuteropvang) naam van de peuteropvanglocatie waar uw nieuw aangemeld kind naar toe gaat
 • (als u een volgend kind aanmeldt voor peuteropvang) als een digitaal bestand dat u tijdens de aanvraag gaat uploaden: de overeenkomst met de peuteropvangorganisatie, of anders de offerte
 • (als u een volgend kind aanmeldt voor peuteropvang) aantal uren reguliere peuteropvang van uw nieuw aangemeld kind
 • (als u een volgend kind aanmeldt voor peuteropvang) begindatum en einddatum van de peuteropvang van uw nieuw aangemeld kind
 • (als uw kind naar een andere peuteropvanglocatie overstapt) gegevens van de nieuwe peuteropvangorganisatie
 • ingangsdatum van de wijziging(en)

U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl.

Online wijziging peuteropvang doorgeven