Wijziging doorgeven die van belang is voor de gemeentetoeslag

Als u gemeentetoeslag krijgt voor peuteropvang, kan het zijn dat er in uw situatie een wijziging plaatsvindt die van belang is voor de (hoogte van de) toeslag. Bijvoorbeeld: verandering van inkomen, aanmelding van een volgend kind, of stopzetting van de opvang.

Lees voordat u een wijziging doorgeeft ook de informatie over peuteropvang

U kunt het wijzigingsformulier downloaden, of u kunt het KCC (tel. 14 0184) vragen u het wijzigingsformulier toe te sturen.

Na een correcte aanlevering van de benodigde gegevens, zal de gemeente uw melding verwerken. U krijgt daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, een reactie op uw wijzigingsmelding.

Wijzigingsformulier gemeentetoeslag peuteropvang