Sociaal team

Heeft u vragen waar u zelf niet uitkomt? U kunt bij ons terecht met vragen waar u in het dagelijks leven tegen aan loopt. De medewerkers van het sociaal team staan voor u klaar om samen met u oplossingen te zoeken. U  maakt samen met de medewerker één plan maakt voor alle hulpvragen. Hierbij gebruikt de medewerker het advies van de collega’s van het sociaal team die allemaal een eigen specialisme hebben. Zo wordt de aan u geboden hulp snel en efficiënt afgestemd.

Hoe werkt het sociaal team?

U kunt zelf contact met ons opnemen of naar het sociaal team doorverwezen worden. Bent u doorverwezen? Dan neemt een medewerker van het sociaal team contact met u op voor een afspraak.  Dit kan bij u thuis of ergens anders plaatsvinden, wanneer u dat liever heeft. Het eerste gesprek is om een goed beeld van uw situatie te krijgen. De medewerker luistert vooral naar u en stelt vragen. Het is fijn te weten dat gesprekken in en met het sociaal team vertrouwelijk zijn.

Oplossingen zoeken met u!

Vervolgens denkt het sociaal team met u mee over een passende oplossing voor uw vraag of probleem. Hierin kijkt de medewerker met u mee wat u zelf kunt doen of wat lukt met behulp van anderen. Zijn er mensen, vrijwilligers of activiteiten die u kunnen helpen? Omdat het sociaal team nauw samenwerkt met de plaatselijke voorzieningen kunnen wij u aan de juiste contacten helpen. Hebt u professionele hulp of hulpmiddelen nodig? Dan ondersteunt de medewerker u bij deze hulpvraag. De afspraken die u daarover maakt, worden vastgelegd in een plan met actiepunten.

Sociaal team medewerkers

Het sociaal team heeft korte lijnen met medewerkers van de sociale dienst en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het team bestaat uit:

Contact

Kijk onder nieuws voor de meest recente info over contact met het Social Team.

Overzicht medewerkers sociaal team

Rebekka Zekveld

Rebekka Zekveld

  • Functie: Coördinator sociaal team
  • Specialismen: Leidinggevende sociaalteam, werkt nauw samen met beleid en bestuur

Tanja Anderson

Tanja Anderson

Maaike van Hoorne

Maaike van Hoorne

Nel de Bruijn

Nel de Bruijn

Martine de Koning

Martine de Koning

Ellen de Quastenit

Ellen de Quastenit

Sifra de Reus

Sifra de Reus

Marja Poker

Marja Poker

Wendy Meertens

Wendy Meertens

Beppie Hoogendoorn

Beppie Hoogendoorn

Tessa Wink

Tessa Wink

  • Functie: Medewerkster
  • Mobiel nummer: 06 - 86 81 44 55
  • E-mailadres: t.wink@hardinxveld-giessendam.nl
  • Specialismen: Gedragswetenschapper Jeugd GGZ. Contactpersoon met huisartsen

 

Arnold Vink

  • Functie: Medewerker
  • Mobiel nummer: 06 - 46 60 76 46
  • E-mailadres: a.vink@hardinxveld-giessendam.nl
  • Specialismen: Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking