Aangepaste zorgverlening huisartsenpraktijken Hardinxveld-Giessendam

De huisartsenpraktijken in Hardinxveld-Giessendam hebben noodmaatregelen getroffen. Dit hebben zij gedaan om de (huisartsen)zorg beschikbaar te houden voor de mensen die dit écht nodig hebben.

Mensen met koorts, hoesten of verkoudheid moet niet zonder telefonisch contact met de assistente naar de praktijk komen. Voor hen is een spreekuur op de Drijverschuit waarop de huisarts u ontvangt, ongeacht voor welke klacht u komt. De assistente bepaalt aan de hand van uw klacht of en wanneer u terecht kunt. In geval van koorts en/of hoesten altijd eerst bellen, ook als dit niet de klacht is waarvoor u naar de huisarts wilt! Dit is om te voorkomen dat bij een positief geteste patiënt een of meerdere medewerkers in quarantaine moeten of zelfs de praktijk tijdelijk gesloten moet worden. De Hardinxveld-Giessendamse huisartsen rekenen op uw begrip en zorgen er zo voor dat zijiedereen de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Noodmaatregelen

De praktijken geven aan: "We zullen alle niet direct spoedeisende afspraken tot nader order annuleren en voelen ons genoodzaakt ook andere noodmaatregelen te nemen". De noodmaatregelen zijn:

  1. Afspraken die volgens maatstaven van de huisartsen kunnen wachten, worden afgebeld of omzet in een telefonische afspraak.
  2. Mensen die naar de praktijk moeten komen mogen maximaal 1 begeleider meenemen. Deze begeleider mag geen verkoudsheidsklachten of koorts hebben.
  3. Bij huisbezoeken vraagt de huisarts of er tijdens het bezoek maximaal 1 andere persoon aanwezig is.
  4. Het bloedprikken wordt tot een minimum beperkt. Heb je een oproep gehad? Stel de afspraak uit. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
  5. Voor patiënten met verkoudheidsklachten en/of koorts wordt een speciaal spreekuur ingericht op de Drijverschuit. Deze patiënten komen zo niet in aanraking met andere patiënten. Tijdens het spreekuur draagt de huisarts beschermende kleding. Dit betekent niet dat u besmet bent met het coronavirus, maar is ter bescherming van onszelf en kwetsbare mensen.
  6. Praktijkondersteuners van de GGZ doen zoveel mogelijk consulten telefonisch.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de noodmaatregelen van de huisartsenpraktijken op de website van LCG-Hagi.