Buitenspelende kinderen: alleen met toezicht

Het kabinet heeft maatregelen ingesteld om het coronavirus aan te pakken. Eén van deze maatregelen is het houden van 1,5 meter afstand van andere mensen, buiten het eigen huishouden. Deze maatregel geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen, onder toezicht, spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Dit betekent dat u met uw kind(eren) mee naar buiten moet om toezicht te houden op de grootte van de groep kinderen. Ouders en verzorgers moeten zelf een inschatting maken of een groep te groot wordt en daarbij het gezond verstand gebruiken. Kinderen moeten als ze thuis komen direct hun handen wassen en mogen alleen naar buiten wanneer zij gezond zijn. Is uw kind verkouden, aan het kuchen, hoesten of heeft uw kind koorts? Dan mag uw kind niet naar buiten.

Ziet u groepen kinderen ouder van 12 jaar of jongeren in grote groepen? Meld dit via 0900 8844, zo houden we het noodnummer 112 echt voor noodgevallen.