Burgemeester Dirk Heijkoop: Samen het coronavirus indammen

We staan voor een grote uitdaging. We moeten samen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken. En dat vraagt veel van ons. Daarom vraag ik u om samen de strijd aan te gaan en het virus in te dammen.

Dat betekent een grote inbreuk op ons sociale-, werk-, kerk- en verenigingsleven. Ik weet maar al te goed hoe belangrijk dat is voor u.

Kwetsbare groepen

Ik vraag uw speciale aandacht voor onze ouderen en andere kwetsbaren. Help ze bijvoorbeeld met boodschappen doen. Er is opgeroepen om bezoek aan ouderen te beperken, maar we moeten voorkomen dat deze groep eenzame weken tegemoet gaat. Een belletje of een kaartje doet een mens dan al veel goeds. Samen het coronavirus bestrijden betekent oog hebben voor elkaar.

Afgelastingen

De gemeente Hardinxveld-Giessendam volgt de adviezen van het RIVM. Daarom is besloten om de weekmarkt aan Houweningeplaats in ieder geval tot eind maart niet door te laten gaan. Ook zijn er deze maand geen raadsvergaderingen. Bezoeken aan huwelijksjubilea en 100-jarigen stel ik uit. Zwembad De Duikelaar is momenteel gesloten vanwege een spoedreparatie. 

Adviezen RIVM

(Sport)verenigingen, (zorg)instellingen, horeca en kerken vraag ik om hun verantwoordelijkheid te nemen en de adviezen van het RIVM te volgen. Deze adviezen zijn voorlopig geldig tot en met 31 maart 2020:

  •  Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Meer informatie

Kijk voor de laatste informatie over corona op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl  www.zhzveilig.nl of www.hardinxveld-giessendam.nl

Laten we samen het coronavirus bestrijden en oog hebben voor elkaar.

Hartelijke groet,

Burgemeester Dirk Heijkoop

Burgemester Dirk Heijkoop