Huidige werkzaamheden van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ

De LVS is actief betrokken bij de scholen en hun leerlingen.

Lees er meer over op de website van de Dienst Gezondheid en Jeugd.