John den Dunnen, directeur Den Dunnen Bouwonderneming en Projectontwikkeling BV.

John den Dunnen is directeur van Den Dunnen Bouwonderneming en Projectontwikkeling BV.

John den Dunnen voor het bedrijf

Heb jij/heeft het bedrijf de ervaringen uit de kredietcrisis kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis?               

Nee. Het probleem van de kredietcrisis lag aan de vraagzijde en niet aan de aanbodzijde van de markt. In het kort, er waren tijdens de kredietcrisis minder opdrachtgevers die een woning of een bedrijfspand wilden of konden laten ontwikkelen en realiseren.  

Tijdens de coronacrisis hebben wij weinig tot geen afname opgemerkt in de vraag naar woningen of bedrijfspanden, echter ontstonden er wel problemen aan de aanbodzijde. De vraag naar woningen is onverminderd groot gebleven, echter was er in onze bouwsector sprake van een afname van het aanbod. En dan met name een afname van het aanbod van bouwmaterialen. Diverse bouw-gerelateerde producten konden en kunnen nog steeds moeilijk geleverd worden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld blokken voor binnenmuren, gevelstenen, dakpannen etc. die vanuit Frankrijk en België naar Nederland worden geïmporteerd.

John den Dunnen in het bedrijf

Wat is het positieve dat je uit deze periode hebt gehaald?     
De flexibiliteit en inzet van ons personeel, onderaannemers en toeleveranciers. Een bedrijf kan niet bestaan zonder personeel. Het is fijn om te zien dat iedereen binnen ons bedrijf zijn of haar verantwoordelijkheid heeft genomen en zoveel als mogelijk heeft geprobeerd bij te dragen aan de voortgang van onze projecten voor klanten.

In een periode waarin thuisblijven van werk en verplichtingen bijna wordt gepromoot, hebben wij gelukkig geen grote toename aan ziekmeldingen of iets dergelijks kunnen opmerken. Dit zegt iets over de inzet en betrokkenheid van ons personeel. Over het algemeen denk ik ook dat onze sector mede heeft bijgedragen aan een stukje continuïteit van de maatschappij. Een beter voorbeeld van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ bestaat volgens mij niet.

Veel van onze klanten hebben dan ook de waardering uitgesproken over het feit dat de bouwprojecten zoveel als mogelijk doorgang hebben gevonden en dat vrijwel al onze projecten nog steeds op schema liggen.

John den Dunnen houdt tegen omhoog

Wat zou in jouw sector anders moeten met de kennis van nu?
In onze sector, de bouw en ontwikkeling, is het erg lastig om op relatief grote afstand van elkaar te kunnen werken. Daar ligt naar mijn mening een grote uitdaging, al blijft de vraag of deze ontwikkeling wel wenselijk is. Voor de uitvoering van onze bouwprojecten is het simpelweg onmogelijk om vanuit huis te werken. In het voorbereidende traject zou er in theorie meer op afstand gewerkt kunnen worden, maar overleg tussen collega’s, leveranciers en klanten is vaak efficiënter wanneer dit via een regulier fysiek gesprek kan. Hoe kunnen we een gevelsteen of vensterbank kiezen zonder deze ook echt even gezien te hebben?

Veel van onze klanten waarderen het persoonlijke contact en de fysieke afspraken die we daarbij hebben. Een nieuwe woning bouwen is niet hetzelfde als online boodschappen doen. Wij werken vraag-gestuurd en proberen zo goed mogelijk de wensen van onze klanten te vertalen in onze bouw- en ontwikkelingsprojecten. Het is daarbij belangrijk om elkaar te vertrouwen en elkaar meer dan eens te spreken.