Romy Kraaijeveld, leerkracht groep 7 IKC Merwede

Romy Kraaijveld is leerkracht op IKC Merwede. Ze geeft les aan groep 7.

 

Romy zit achter haar buro

Wat heb je het meest gemist aan de (fysieke) lessen?    

In de periode dat de kinderen vanwege de coronacrisis thuis moesten werken, heb ik de interactie met de kinderen het meest gemist. Bijvoorbeeld een grapje, de verhalen, de fysieke positieve ondersteuning en het samen vieren van successen. Daarnaast zijn we in het schooljaar met verschillende ondernemende activiteiten gestart, zoals eco-schools, maar deze kun je op afstand niet voortzetten. Tevens mis je diepgang bij het geven van lessen, zoals bij wereldoriëntatie. Als leerkracht wil je hierbij graag inspelen op de kennis en de nieuwsgierigheid van de leerlingen.

Wat is het positieve dat je uit deze periode hebt gehaald?    

Ik kijk positief terug op de veerkracht van de collega’s binnen IKC Merwede, de kinderen en de ouders en de daarbij onderlinge samenwerking. Het team heeft goed en snel in kunnen spelen op het geven van thuisonderwijs, waarbij zowel leerkracht als kind in sneltreinvaart nieuwe computervaardigheden heeft ontwikkeld. Hierbij denk ik aan het werken via Microsoft Teams, het maken van instructievideo’s en het begeleiden van kinderen op afstand. Ik denk dat ouders nog meer inzicht hebben gekregen in de inhoud van de leerstof van hun kind(eren) tijdens het thuisonderwijs.

Vanuit de gesprekken met kinderen, heb ik gemerkt en gevoeld dat ze elkaar gemist hebben en dat bevestigt voor mij dat sociaal emotionele verbinding belangrijk is en dat ze zich veilig voelen bij mij in de klas.

Romy zit in de klas aan een tafel
     
Wat zou je anders willen doen op school met de ervaringen van de afgelopen weken?

Op dit moment hebben we nog deels te maken met de veranderingen vanwege de crisis. Wij staan open om ervaringen van ouders en kinderen te evalueren. Tijdens het thuisonderwijs hebben we wekelijks contact met ouders gehad. Dit heeft voor mijn gevoel het contact nog toegankelijker gemaakt, waardoor we elkaar nog beter weten te vinden.
IKC Merwede DOET OPEN geeft het al aan, wij werken het liefst fysiek met de kinderen, ouders en externe partners.

Deze periode heeft mij meer bevestiging gegeven dat ons huidige onderwijs goed in elkaar zit en dat wij trots mogen zijn op wat we doen en wie wij zijn.

Romy Kraaijeveld voor de klas