Teus Bongen, penningmeester Voedselbank

Teus Bongen is de penningmeester van de Voedselbank

Teus Bongen bij de Voedselbank

Is het de afgelopen weken drukker geweest? Zo ja, hebben jullie voldoende aanbod gehad?    

Zodra de coronacrisis zichtbaar werd kwamen er spontaan bij de voedselbank diverse telefoontjes binnen of zij wat voor ons kunnen betekenen. Na intern overleg besloten we alles even op zijn beloop te laten. Er werd ons van alle kanten heel veel producten aan geboden van o.a. particulieren, bedrijven, sportkantines, instellingen en  Voedselbank Leerdam.

Van een bedrijf mogen we wekelijks bij een supermarkt spullen ophalen die ze normaal op kantoor nodig hebben. Geweldig om dan te merken dat de gemeenschap volledig achter ons staat. Wat onze vrijwilligers betreft, hebben we gelukkig op bijna iedereen een beroep kunnen doen. Verschillenden hebben als het nodig was extra diensten gedraaid. Bij de afdeling logistiek hebben we versterking gekregen van iemand van de Rijksoverheid, die nu thuis aan het werken was en van zijn leidinggevende toestemming gekregen had  om de cruciale beroepen te  ondersteunen.
Gelukkig is er voor een pakket bijna geen extra beroep op ons gedaan en is het aantal klanten ongeveer gelijk gebleven. De uitgifte is volledig uitgevoerd volgens de normen van de Overheid en Voedselbank Nederland.

Teus Bongen pakt spullen in bij Voedselbank    
Wat is het positieve dat u uit deze periode heeft gehaald?    

Het positieve van deze periode is dat alle vrijwilligers en de gehele gemeenschap vooral in deze moeilijke tijd achter De Voedselbank staan.
 
Zagen jullie andere/nieuwe problemen bij jullie klanten door de corona beperkingen?

Voor onze klanten is het net als bij iedereen niet prettig in deze corona-tijd.

Teus Bongen bij uitladen kratten Voedselbank