Theo Boerman, wethouder gemeente Hardinxveld-Giessendam

Theo Boerman is wethouder in Hardinxveld-Giessendam. Hij heeft als portefeuille: Financiën, Verkeer en vervoer, Openbare Werken, Omgevingswet en
Onderwijs.

Theo Boerman op school

Kunt u iets vertellen over de impact van de (gedeeltelijke) opening van de scholen?

De sluiting van de scholen en kinderdagverblijven kwam vrij abrupt. Van de een op de andere dag. Een uitzondering werd gemaakt voor kinderen van ouders die in cruciale beroepsgroepen werkzaam waren. Die moesten gewoon opgevangen blijven worden. Plotseling stonden directies en personeel voor een enorme uitdaging: Hoe organiseer je onderwijs zonder dat je fysiek bijeenkomt?

Maar ook een uitdaging voor de ouders. Hoe combineer ik thuiswerken met de zorg voor de kinderen en het zijn van leerkracht. Voor iedereen, inclusief kinderen en leerlingen, een plotselinge en enorme verandering van het normale patroon. De gemeente heeft direct haar verantwoordelijkheid genomen om scholen en kinderdagverblijven met raad en daad bij te staan. Er werden contacten gelegd en onderhouden om informatie te delen en knelpunten op te sporen. De eerste zorg was de opvang van kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen. Ook tijdens de meivakantie moest opvang gegarandeerd worden. Vele vraagstukken kwamen langs. Voor iedereen een intensieve periode.

We moeten ook niet de impact onderschatten op leerkrachten en ouders. Meerderen voelden vanuit eigen gezondheidssituatie en privéomstandigheid in mindere of meerdere mate onzekerheid over het innemen van een verantwoorde positie.

Theo Boerman voor de school

 

Wat is het positieve dat u uit deze periode heeft gehaald?

De goede overlegstructuur die de gemeente heeft met het onderwijs- en kinderopvangveld en de goede contacten die er onderling zijn hebben zich bewezen. Iedereen kent elkaar en weet elkaar snel te vinden. Juist ook als het gaat over ideeënuitwisseling en wijze van aanpak. Ik heb met vrijwel alle scholen en organisaties contact gehad om te horen hoe het hun verging en daarbij vernomen dat de contacten met de gemeente naar tevredenheid verliepen.

Ik ben ook onder de indruk geraakt van de enorme creativiteit, energie en saamhorigheid die loskwam. Ik heb niet vernomen dat er iemand bij de pakken neer is gaan neerzitten. De mentaliteit van 'de situatie is niet anders, we moeten verder, aanpakken!' was duidelijk zichtbaar.

Wat ook positief is, is dat er ineens zicht kwam op kwaliteiten van collega's die voorheen onbekend waren en die kansen bieden voor de toekomst.

Is het klassikaal lesgeven toe aan nieuwe inzichten?

Wat ik heb gezien is dat sommige kinderen beter presteerden vanuit hun eigen veilige omgeving. Ook ervaarden sommigen niet de hinder van het klassikale tempo. Anderen misten hun klasgenootjes en de gezelligheid van de klas. En de meesters en juffen misten 'hun' kinderen. Ongetwijfeld wordt de achterliggende periode geëvalueerd. Mijn voorzichtige inschatting is dat er meer ruimte komt voor diversiteit en verdere personalisering van het onderwijs.

Theo Boerman met docent