Nieuwe noodverordening - 1 juli 2020

Op 1 juli is de nieuwe noodverordening van kracht.

De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd.

Download hier de noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid van 1 juli. Meer informatie over de noodverordening staat op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.