Nieuwe noodverordening vanaf 10 augustus

Vanaf 10 augustus geldt een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli en geeft veiligheidsregio’s meer bevoegdheden om lokaal en regionaal maatregelen te nemen om uitbraken tegen te gaan of in te perken.

Ook landelijke regels zijn aangescherpt. De noodverordening en een samenvatting van de aangescherpte regels vind je op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Naar de website van de Veiligheidsregio.